Kernwaarden

75-140Arling Verhuur & Partyservice neemt haar klanten en relaties serieus. Dit uit zich ook in onze kernwaarden die we voor u en onze medewerkers hebben vastgelegd in een vijftal korte statements.

 

ONZE KERNWAARDEN ZIJN:

01 Teamwork
Wij werken samen om aan de wensen onze relaties tegemoet te komen.

02 Innovatie
Wij zijn proactief in het aanbieden van nieuwe producten die een trend zetten.

03 Integer
Wij zijn open en eerlijk bij elke stap die we nemen om tot een goede samenwerking te komen.

04 Betrouwbaar
Wij geloven in het nakomen van onze afspraken en zijn aan onze klanten gecommitteerd.

05 Partnership
Onze klanten en relaties zijn onze partners. Samen bereiken wij de beste prestaties.